Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách

Rozsáhlá publikace o 456 stranách je přehledně členěna do řady kapitol.

Skladem
Kód: 153
1 500 Kč
Kategorie: PRO DETEKTORÁŘE
Záruka: 2 roky

Autor: Jíří Militký

Název: Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách

Vydavatel: Abalon s.r.o.

Rok vydání: 2019

Formát: cca A4

Počet stran: 456

ISBN: 978-80-270-6858-6 (druhé vydání)

Rozsáhlá publikace o 456 stranách je přehledně členěna do řady kapitol:

  • vývoj a stávající stav vědeckého poznání
  • sbírkové fondy
  • chronologie
  • předmincovní platidla
  • typologický katalog
  • depoty
  • soupis sídlištních nálezů aj.

Od roku 1933, kdy vyšla průkopnická Paulsenova práce Die Münzprägungen der Boier, se jedná o první publikaci detailně mapující keltskou mincovní produkci v Čechách předoppidálního období, tedy přibližně od poloviny 3. do druhé poloviny 2. století před Kristem. Všechny autorem dokumentované exempláře keltských mincí jsou v katalogu podrobně popsány a v drtivé většině i vyfotografovány. Publikace je opatřena mimořádně bohatou obrazovou dokumentací. Všechny mince jsou na fotografiích zvětšeny.

Autorem knihy je přední odborník na keltské mincovnictví střední Evropy doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc., odborný pracovník Národního muzea.