Co se našlo ve spíži? Složení bioodpadu v době římské

14. 5. 2022 v 15.00 hod. Návštěvnické centrum Mušov - Brána do Římské říše.

Přednáška se zaměří na jednu specifickou složku archeologických nálezů - archeobotaniku. Rostlinné makrozbytky, tedy pozůstatky částí plodin, které lidé v minulosti pěstovali, konzumovali, zpracovávali, či rostlin, které se vyskytovaly v okolí jejich sídlišť, jsou bohatým zdrojem informací o každodenním životě lidí v minulosti.